Dobrze wykonany budynek jest całkowicie odporny na wilgoć. Zapewniają to odpowiednio wykonane poszczególne warstwy domu, które pozwalają uniknąć problemu związanego z zawilgoceniem. Dodatkowa odporność na wilgoć  wynika również z zastosowania specjalnych materiałów wiatro i paroizolacyjnych. Z zewnątrz zaś drewno chronione jest odpowiednimi impregnatami. Warto zaznaczyć, że całkowite bezpieczeństwo od wilgoci zapewnia wyjątkowe drewno, które stosujemy w naszych domach modułowych.

1. Czy budynek jest odporny na wilgoć?