Elewacje drewniane należy ponownie impregnować w okresach ok. 5 lat. Częstotliwość ta może być mniejsza lub większa w zależności od widocznej intensywności koloru (im mocniejszy kolor, tym rzadziej można impregnować). Jest to uzależnione od wielu czynników, np.: ekspozycja budynku, nasłonecznie czy panujące w okolicy warunki atmosferyczne.

6. Jak często trzeba konserwować dom z drewna?